loader image

Tidsväktarna

Tidsväktarna är en barn- och ungdomsserie med ett högt tempo, historiskt trovärdiga beskrivningar och spännande möten med historiska personer. Vi har arbetat med författarna Leif och Mats sedan första boken i serien och tagit fram content till deras sociala medier i form av boktrailers, illustrationer och mockups.

DataChassi Larm

I takt med att stölder ökar i omfattning ökar betydelsen av att säkra utrustning, material, gods och diesel. DataChassi erbjuder radarbaseraserade larm för byggarbetsplatsen eller entreprenaden. För att nå ut till DataChassi Larms kunder digitalt har vi tagit fram en responsiv hemsida. Vi arbetar även kontinuerligt med företagets sociala medier.

"DataChassi Larm har jobbat tillsammans med Komini i cirka ett år. Det har fungerat mycket bra. Killarna är kunniga, hjälpsamma och med ett stort engagemang. Komini hjälper oss för närvarande med en kampanj på sociala medier."

Treskablinoll: Idrottsbrevet

Idrottsbrevet är, förutom ett förskrivet brev som föräldrar kan skicka till sin idrottsförening, en nätbaserad plattform. Vi har tagit fram en serie utbildningsfilmer kring hur man som tränare pratar med integritet med barn i olika åldrar som används på plattformen. I samband med utrullningen av utbildningen skapade vi också en kampanj för sociala medier om varför det är viktigt för föreningar att ansluta till Idrottsbrevet och hur man kan arbeta med integritet på träningen.