Lorensbergs

Under International Facilitation Week 2017 faciliterade Lorensbergs en dialog kring mångfald och integration i Sverige. Vi fick i uppdrag att filma denna spännande och givande workshop.