Under 2021 har vi, tillsammans med Sinch tagit fram ett visuellt uttryck för företagets värderingar kring ledarskap. Sinch erbjuder effektiva SMS och mail-baserade API-lösningar till företag som vill nå ut till sina kunder på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. För att kommunicera Sinch's värderingar på ett smidigt sätt skapade vi en informativ hemsida, en animerad video och en digital flipbook.