Idrottsbrevet är, förutom ett förskrivet brev som föräldrar kan skicka till sin idrottsförening, en nätbaserad plattform. Vi har tagit fram en serie utbildningsfilmer kring hur man som tränare pratar med integritet med barn i olika åldrar som används på plattformen. I samband med utrullningen av utbildningen skapade vi också en kampanj för sociala medier om varför det är viktigt för föreningar att ansluta till Idrottsbrevet och hur man kan arbeta med integritet på träningen.