Treskablinoll

"Din kropp är det bara du som bestämmmer över". Tillsammans med Treskablinoll har vi tagit fram en film om barns integritet. ”Min kropp är min” är en kort film som är en del i Treskablinolls viktiga arbete för alla barns rätt till en trygg barndom.

Spela videoklipp