Husqvarna Division, en del av Husqvarna Group är världsledande specialister på skogs och trädgårdsprodukter. Ett företag som konstant utvecklas och förlitar sig på nya, innovativa lösningar. Under 2020 påbörjades ett långsiktigt arbete inom ledarskapsutveckling i samarbete med Lorensbergs. Komini blev involverade med syftet att skapa ett unikt visuellt uttryck med koppling till avdelningen såväl som tillväxt och kompetensutveckling.